Salgstræning

En stor udfordring for de fleste virksomheder er løbende at få møder og salg med nye eller eksisterende kunder. Konsekvensen af dette er manglende kontrol over pipeline, salg og vækst. Forudsigeligheden mangler, og salget går op og ned. Sælgerne kan ikke selv, fordi de ikke dygtige nok til at booke møder, og de bryder sig bestemt ikke om mødebooking-disciplinen. Birk & Neo har specialiseret sig i mødebooking salgstræning og har udviklet en simpel metode, der kaldes for Neo-metoden. Neo-metoden sikrer ensartethed, forudsigelighed og større sandsynlighed for succes med disciplinen samtidig med at den potentielle kunde føler sig ordentlig behandlet og oplever en positiv og relevant samtale.

Formålet med salgstræning

De fleste virksomheder har sælgere, der selv skal drive salget fra a-z.
Virksomhederne er overbevist om, at opsøgende salg er den rigtige fremgangsmåde for at sikre flere kunder og derved øget vækst.
I ønsker at jeres sælgere er succesrige med at booke møder for at sikre fundamentet for det videre salgsarbejde.

Målsætninger

Det er målsætningen at jeres sælgere efter forløbet har en forståelse for den teoretiske baggrund for, hvordan man bedst booker møder via telefonen samt har modtaget praktisk træning i at gøre det.

Sælgerne skal have en forståelse for, hvordan man udformer et ”pitch”, der er relevant for kunden og som er med til at sikre en højere procentvis rate af bookede møder.

Det skal kunne måles, at antallet af bookede møder per telefonisk kontakt med relevant beslutningstager stiger efter forløbet.
De nuværende sælgere skal efter forløbet opleve sig mere motiverede og inspirerede samt føle sig trygge, sikre og selvtillidsfuld og ikke mindst, at teamet har modtaget praktiske værktøjer, som teamet kan bruge i deres arbejde.

 

Forløb

Salgstræningen forløber over to arbejdsdage fra kl. 9 –14


Dag 1

Dagen består af et teoretisk modul og et praktisk ”pitchudviklingsmodul”.

I den teoretiske indføring vil der ud fra omfattende teoretisk materiale blive diskuteret:
- hvad er årsagen til, at mennesker beslutter sig til at købe af en sælger?
- hvad skal der til for at en sælger skaber et godt og positivt førstehåndsindtryk?
- hvordan fungerer hjernen, når den modtager information/data via billeder og lyd?
- hvilke 4 sindstilstande mennesker ubevidst befinder sig i når de tager beslutninger
- Neo metoden, der er baseret på ovennævnte teori samt 250.000+ b2b opkald.
Metoden er ”kateterbaseret” undervisning.
Begrebet ”pitchunivers” diskuteres og der udarbejdes en ”pitchramme” på jeres løsninger, der vil sikre en bedre, mere målrettet samtale med større sandsynlighed for positivt udbytte.
Pitchrammen vil belyse egenskaber, fordele, udfordringer, konsekvenser og udbytte.
Metoden er...
Så vil konsulenten vise Neo-metoden ved selv at ringe til potentielle kunder.
Endeligt vil temaet ringe til konsulenten og blive trænet i tonalitet, neo-metoden og pitchflow.


Dag 2

Hele dagen består af praktiske realistiske øvelser, hvor sælgerne træner ved at ringe til potentielle kunder og booker møder. Den enkelte modtager konkret brugbar feedback.
Metoden er praktiske øvelser i plenum.
Der afsluttes med en opsamling på dagene med ”feed-forward” og ”lessons learned”.